Skip to content

Rakkaussimulaatio EVE on maailman ensimmäinen teos joka yhdistää live-näyttelijäsuoritukset ja VR-maailman moninpelaajaympäristön. && on mukana viemässä VR-teatteria skaalattavassa muodossa maailmalle Avatar's Journey -tuotantoyhtiön kanssa.

OKM:n NextGenerationEU -tuella rahoitetussa hankkeessa on kehitetty teknologian ja teatterin uusia muotoja, vuorovaikutuksen keinoja sekä VR-teosten levitysmallia.

Hankkeen myötä on luotu ensin virtuaalitodellisuusesitys Rakkaussimulaatio EVE. Hankkeen toisena osuutena on VR-teatterin viennin edistäminen. Esityksen lokaatiopohjaisia osuuksia kehitetään sisällöllisesti levitykseen sopiviksi, luodaan kiertue-esityksiä parhaiten palvelevat tuotantomallit sekä selvitetään tekniset edellytykset VR-kokemuksen tuomiseen joustavasti erilaisiin esityspaikkoihin.

Rakkaussimulaatio EVE

Rakkaussimulaatio EVE on &&:n ja Avatar’s Journey -tuotantoyhtiön tuottama virtuaalitodellisuuskokemus, joka yhdistää VR-teknologian ja immersiivisen teatterin. Rakkaussimulaatio EVE sai ensi-iltansa &:ssä helmikuussa 2023 ja onnistuneen kauden päätteeksi siitä kehitetään nyt VR-teatterin kiertuemallia.

Rakkaussimulaatio EVE on VR-teknologiaa, esitystaidetta ja pelitaidetta yhdistävä pioneeriteos. Narratiivisesti teos ammentaa rakkaustutkimuksesta, kuolemanrajakokemuksista ja tekoälyskenaarioista. Osallistujat viedään rakkausmuistoista rakentuvaan kollektiivisen alitajunnan maailmaan, “rakkauden metaverseen”. Virtuaalimaailmassa liikutaan avatar-hahmojen muodossa. Kokijat uppoutuvat volumetrisesti tallennettuihin elokuvallisiin rakkausmuistoihin ja intiimeihin kohtaamispeleihin toistensa kanssa. VR-mediaan suunnitellut elokuvalliset kohtaukset, immersiivinen maailmanrakennus sekä keholliset vuorovaikutustilanteet palvelevat kokijan sisäistä tutkimusmatkaa. Rakkaussimulaatio EVE on samaan aikaan radikaalin henkilökohtainen ja lempeän osallistava: pelissä on kokijan oma tulevaisuus.

OKM:n NextGenerationEU -tuella rahoitetussa hankkeessa on kehitetty teknologian ja teatterin uusia muotoja, vuorovaikutuksen keinoja sekä VR-teosten levitysmallia. Teoksen luomiseen käytettiin ja kehitettiin uusia teknologioita, kuten volumetrista tallennusta, liikkeenkaappausta, fotogrammetriaa sekä live-vuorovaikutuksen keinoja.

"Hankkeen suurin vetovoima on sen salaperäisyys. Yleisö ei istu teatterin katsomossa, vaan pääsee kokemaan näytelmän VR-lasit päässä ja myös vaikuttamaan päätöksiin. Katsoja on tarinan keskiössä ja pääsee kokemaan esityksen päähenkilöiden kanssa."&&Yleisö
"Esitys oli yksi hienoimmista ja ainutlaatuisimmista taide-elämyksistä, joita olen kokenut. Kyse ei ole vain VR-taiteesta vaan niin paljon muustakin.”&&Yleisö

VR Theatre on Tour

Pioneerihankkeen tavoitteena on kartoittaa toimintamalli, jolla voidaan tuoda korkealaatuista esityksellistä VR-taidesisältöä teatteriympäristöihin. Kiertuemallista suunnitellaan skaalattavaa ja joustavaa niin, että teosta voi esittää samanaikaisesti useassa teatterissa. Tämä mahdollistaa esityksen toteuttamisen samaan aikaan erikokoisissa teattereissa ja eri maissa.

Selvitämme palvelumuotoilun keinoin tuotannolliset edellytykset sille, miten osallistujien vuorovaikutus sekä esiintyjien mukanaan tuoma live-ulottuvuus toteutetaan moninpelaajaympäristössä ja kiertuekontekstissa. Kehitämme lokaatiopohjaisen teoksen kuunnelmaosuuksien muuntamista digitaalisilla alustoilla esitettävään muotoon.

Kiertueella esitys tulee sovittaa joustavasti monimuotoisiin esitystiloihin. Tätä varten kehitetään ja testataan mallit esityksen jouhevaan, nopeaan ja teknisesti varmaan esittämiseen livenä mukaan lukien pystytys ja purun suunnittelu. Tämä sisältää myös laitteistojen valinnan, verkkosuunnittelun ja tilasuunnittelun.

Erillisessä jatkohankkeessa teoksesta kehitetään myös VR-kotikäyttäjille levitettävä versio. Produktio on mukana Helsingin juhlaviikkojen, Espoon Kaupunginteatterin, EMMA:n ja Goethe-instituutin AI Picnic -markkinointiyhteistyössä. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen EVE-hankkeen tukijoina ovat Espoon Kaupunginteatterin lisäksi Helsinki XR Center, Aalto-yliopisto, MAGICS-infrastruktuurihanke sekä Metropolia, jotka tukevat produktiota laite- ja studioinfran muodossa.

Taiteen ja virtuaalitodellisuuden kohtaamispiste

Rakkaussimulaatio EVE on mahdollistanut vuoropuhelun VR:n tekijöiden ja näyttämötaiteilijoiden välillä. Tavoitteena on kehittää uusia toimintapoja sekä yhdistää VR-teknologia ja esittävä taide, jonka ytimessä on ihmisen kehollisuus niin näyttämöllä kuin katsomossakin. 

Team EVE:n taiteellinen johtaja Eero Tiainen on aiemmin suunnitellut ja tuottanut useita VR-teoksia ja muita immersiiviä ja pelillisiä produktioita. Tiimissä on mukana myös muun muassa immersiivisiin pioneerituotantoihin erikoistunut luova tuottaja Inna Huttunen, rakkaustutkija ja käsikirjoittaja-dramaturgi Pärttyli Rinne, läheisyysohjaaja Juuso-Matias Maijanen sekä immersiiviseen ja interaktiiviseen äänikerrontaan erikoistunut äänisuunnittelija Matias Harju. 

Virtuaalimaailman toteuttamisesta vastaa laaja kansainvälinen tiimi VR-taiteilijoita, muun muassa Iikkamatti Hauru, Kalle Blomberg, Liya Pirkulieva, Maciej Tomaszewski ja Evelin Jalonen-Hirano. 
Virtuaalitodellisuus on kehittymässä oleva median muoto, joka yhdistää elokuvallista kerrontaa, maailmanrakennusta sekä pelillistä vuorovaikutusta uudenlaisiksi kehollisiksi kokemuksiksi. VR on maailman nopeimmin kasvava media-alan sektori. Teknologian omaksuminen osaksi teatteriesityksiä kuuluu esittävän taiteen ytimeen ja on olennainen osa taiteenlajin kehittymisen historiaa. Esittävissä taiteissa on kokeiltu digitaalisia ratkaisuja jo jonkin aikaa, viimeksi pandemian aikana suoratoistoesitysten muodossa. Myös erityisesti verkossa tapahtuvaan kohtaamiseen perustuvia esityksiä on kehitetty. Usein teatterin digitaalisissa ratkaisuissa kuitenkin näyttö pysyy kaksiulotteisena ja kokemus on yksin koettava, ei kollektiivinen.
VR Theatre on Tour tuo digitaaliseen esitykseen yhteisöllisyyden, kun siinä esityskokemus yhdistetään edistyneisiin teknisiin apuvälineisiin. Tämä luovat katsojalle ja koko esittävän taiteen kentälle täysin uuden ulottuvuuden siihen, mitä esittävä taide voi olla.

Rakkaussimulaatio EVE mediassa

YLE 3.3.2023
HS 5.3.2023
Voima 15.3.2023