Skip to content

10.11.2023

Bli en del av vårt team! Vi söker en bokförare som säkerställer smidig ekonomihantering på teatern. I den här rollen får du vara med och möjliggöra unika föreställningar och bidra till att stärka teaterns ställning inom scenkonstens område.

Ansök senast 29.11.

Vem är du: Du är bokförare med flera års erfarenhet av bokföring och andra uppgifter inom ekonomiadministration. Du har lämplig utbildning inom ekonomiförvaltning eller företagsekonomi och starkt kunnande inom bokföring. Du kan arbeta självständigt och effektivt, och du har en öppen och flexibel inställning.

Vad väntar dig: Du kommer att ansvara för teaterns bokföring och fakturahantering. Till dina uppgifter hör att bokföra intäkter och kostnader, upprätta bokslut, hantera fakturor, sköta skattefrågor och ekonomisk rapportering. Dessutom har du möjlighet att delta i andra uppgifter inom ekonomiförvaltning. För tillfället använder vi oss av programvaran DL Software och vi förbereder en övergång till elektronisk bokföring.

Början av anställningen är tidsbunden deltidsanställning på 70 % (25 timmar i veckan). Från och med höstsäsongen är arbetet heltid. Lönen är enligt teaterbranschens kollektivavtal, och vi erbjuder mångsidiga personalförmåner. Teaterns arbetsspråk är finska. Arbetet förutsätter ändå inte flytande språkkunskaper i finska.

Ansökan: Bli vår medarbetare och börja den 2.1.2024! Skicka in din fritt formulerade ansökan och CV senast den 29.11.2023 till adressen rekry@espoonteatteri.fi. Mer information om uppdraget fås av ekonomi- och förvaltningschef Matilda von Weissenberg, tel. +358 50 911 5988 eller per e-post matilda.vonweissenberg@espoonteatteri.fi.

Vi är &&, Finlands internationella teater och mötesplats för scenkonst. Våra värden är kvalitet, närhet, öppenhet och nyfikenhet. Vår repertoar består förutom egna produktioner och samproduktioner av både inhemska och internationella gästspel. Verksamheten drivs av Espoon kaupunginteatterisäätiö sr, som är dottersammanslutning inom Esbokoncernen. &&