Skip to content

06.09.2023

Osoitimme tukemme 3.9. järjestetylle mielenilmaukselle fasismia ja rasismia vastaan.

& Espoon teatteri ilmaisi tukensa 3.9. järjestetylle "Me emme vaikene"- mielenosoitukselle, jossa vastustettiin rasismia ja fasismia. Emme ole tukeneet mielenosoitusta taloudellisesti, vaan ilmaisimme tukemme sosiaalisen median kanavissa. Päätös tämän mielenosoitukseen tukemisesta oli teatterin henkilöstön yhteinen.

Teatterina, niin instituutiona kuin työyhteisönäkin, olemme aina yhdenvertaisuuden puolella. Vastustamme rasismia sen kaikissa muodoissa ja näemme tärkeänä tämän osoittamisen. Tämä juontuu strategiastamme, joka puolestaan heijastaa Espoon kaupungin strategiaa sekä Espoon kulttuuristrategiaa. Haluamme myös korostaa, että tämän mielenosoituksen taustalla ei ollut puoluepoliittista toimintaa. Teatterin työyhteisö tukee rauhanomaista toimintaa ja tuomitsemme ehdottomasti mielenosoituksessa ilmi tulleet väkivaltaiset viestit.

Demokraattisessa yhteiskunnassa taiteen vapaus on itseisarvo. Meidän näkemyksemme mukaan taide peilaa aina ympäröivää yhteiskuntaa ja siinä käytävää keskustelua. Siksi näemme, että yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on myös taiteen ja sen parissa toimivien instituutioiden tehtävä.