Skip to content

03.08.2023

Espoon teatterilla järjestettiin syksyllä 2022 työpajoja, joissa työnhakijat harjoittelivat työnhakutaitoja taidemenetelmien avulla. Pilotti syntyi Espoon työllisyyspalveluiden, kulttuuripalveluiden ja Espoon teatterin yhteistyönä. Kokemukset olivat positiiviset.

Valokeila työnhakuun -työpajat järjestettiin syys-lokakuussa 2022 teatterilla. Työpajoissa korkeakoulutetut maahanmuuttaneet naiset saivat valmennusta työnhakuun taidemenetelmien avulla.

”Espoossa on paljon maahanmuuttaneita korkeakoulutettuja naisia työnhakijoina. Halusimme kokeilla vahvistaa heidän työnhakutaitojaan ja osallisuuttaan uudella tavalla”, sanoo Hilla-Maaria Sipilä, Espoon työllisyyspalveluiden päällikkö.

Pilotin tarkoituksena oli kokeilla taidelähtöisiä menetelmiä työllisyyspalveluissa sekä kehittää palveluita moniammatillisena yhteistyönä.

”KulttuuriEspoo 2030 -linjausten keskeisenä ajatuksena on, että taide ja kulttuuri läpileikkaavat kaupungin palvelut. Taiteella ja kulttuurilla voi olla merkittävä rooli osallisuuden vahvistamisessa ja palveluiden kehittämisessä”, Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila sanoo.

Tai­de­me­ne­tel­mis­sä työnhakua tutkitaan ke­hol­li­suu­den ja tunteiden kautta

Työpajat veti yleisötyöntekijä Hanna Häyhä. Työpajoja järjestettiin neljän kerran sarjana sekä kahtena kertaluonteisena työpajana. Yhdessä työpajassa olivat mukana Lauri Mattila ja Juhani Haukka, jotka ovat luoneet Kokeellinen TE-toimisto -nimisen taidekonseptin. Työpajat pidettiin englanniksi ja niihin osallistui 21 henkeä.

Häyhä kertoo, että taidelähtöiset menetelmät osoittautuivat mainioksi keinoksi tukea työnhakuprosessia. Osallistujat harjoittelivat esimerkiksi työhaastattelutilanteita.

”Oivalluksemme kehollisuuden ja tunteiden merkityksestä työnhakuprosesseissa osoittautuivat hyödyllisiksi, ja vertaisryhmän kokoontumiset koettiin antoisiksi. Palaute oli positiivista, ja yksi osallistujista ilmoitti jo työllistyneensä työpajan oppien avulla”, Häyhä iloitsee.

Työpajojen suunnittelussa auttoi Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus. Vertaisasiantuntijat suunnittelivat työpajojen aiheet vastaamaan kohderyhmän toiveita ja tarpeita.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Espoon kaupunki kehittää palveluita vastaamaan kuntalaisten tarpeita”, kertoo Sipilä.

Espoon työllisyyspalvelut ja kulttuuripalvelut ovat osa Elinvoiman tulosaluetta. Palveluiden poikkihallinnollinen kehittäminen ja taiteen tuominen palveluihin ovat yksi esimerkki Espoon elinvoimatyöstä.