Skip to content

22.11.2022

Espoon kulttuurikeskus laajenee, kun sen yhteyteen rakennetaan uudet tilat Espoon teatterille. Espoon valtuusto hyväksyi teatterisalin hankesuunnitelman kokouksessaan 21.11.2022 äänin 67–8.

Teatterin tällä hetkellä käytössä olevat tilat Revontulihallissa ovat tulleet elinkaarensa päähän. Teatterin tiloista on keskusteltu Espoossa jo vuosikymmeniä, ja jo Espoon kulttuurikeskusta suunniteltaessa kysymys teatterisalista oli tapetilla.

”Espoo on nopeasti kehittyvä kaupunki, ja kulttuurin tilojen on elettävä kasvun mukana. En voi painottaa tarpeeksi sen tärkeyttä, että Espoon Kaupunginteatterille saadaan vihdoin asianmukaiset tilat”, sanoo kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

Espoon kulttuurikeskus on ollut keskeinen kulttuurin keskittymä Espoossa, ja nyt sen asema vahvistuu edelleen.

”Näen, että uusi teatterisali kasvattaa Espoon ja Tapiolan elinvoimaa. Uudet teatteritilat mahdollistavat samalla uudenlaista yhteistyötä kaupunginteatterin ja Espoon kulttuurikeskuksen ja sen monien toimijoiden välillä.”

Espoon kulttuurikeskus on tulevaisuudessakin elävä ja yhteisöllinen paikka, joka pursuaa yllätyksellisiä elämyksiä monipuolisen kulttuurin ja taiteen parissa.

”Uusi teatterisali tuo Espooseen uuden kulttuurin kohtaamispaikan. Haluamme, että meillä on kulttuurin tiloja, jotka palvelevat monipuolisesti erilaisia kulttuurikävijöitä”Susanna Tommila, Espoon kulttuurijohtaja

Tilat mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden

Uusi, ajanmukainen tila kulttuurikeskuksen yhteydessä on valtava mahdollisuus teatterille, joka on jo vuosien ajan tuottanut huippulaatuista esittävää taidetta Espoossa tilahaasteistaan huolimatta. Selkeä näkymä tulevaisuuteen mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden ja kestävän suunnittelun.

Uudessa tilassa teatteri pystyy entistä paremmin toteuttamaan ohjelmistoaan, joka kattaa perinteisen teatterin lisäksi myös muut esittävän taiteen lajit, kuten sirkuksen, musiikkiteatterin, esitystaiteen ja tanssin. Teatteri voi uudessa tilassaan luoda entistäkin moniarvoisemman näkymän esittäviin taiteisiin ja pystyy palvelemaan moninaisia yleisöjä.

Hanke on ollut käsiteltävänä kulttuurilautakunnassa 20.9.2022 ja kaupunginhallituksessa 10. ja 31.10.2022. Teatterisalin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja sali saataisiin käyttöön syyskaudella 2027. Valtuusto päätti 21.11., että uudisrakennus suunnitellaan itsenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi siten, että sen käyttö voi jatkua kulttuurikeskuksen vanhan osan peruskorjauksen aikana, joka on määrä toteuttaa tulevaisuudessa. Lisäksi valtuusto esitti toiveen muun muassa siitä, että jalankulkureittien ja pyöräilyn sujuvuus otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Espoon Kaupunginteatterin johtaja Erik Söderblom näkee uuden teatterisalin mahdollisuutena etenkin Espoolle:

“Me haluamme luoda yhdessä espoolaisten kanssa uuden ajattelun alustan, ihmisten, ideoiden, ilmiöiden ja taiteellisten virtausten kuuman kohtaamispaikan. Siitä tulee monen ikäisten, eri yhteiskuntakerrostumista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten yhteinen henkinen koti. Uudesta talosta tulee Espoon tarinaan kaunis luku!”